Rettsstat og menneskerettigheter av Aall Jörgen - 9788245005981 - Jure bokhandel

 

 
 
Rettsstat og menneskerettigheter
   
 
Författare:Aall Jörgen
Titel:Rettsstat og menneskerettigheter
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:467 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788245005981
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 923 SEK exkl. moms

 

Forfatteren ser på den idéhistoriske bakgrunnen for menneskerettighetene, og på hvilke vern som finnes i dag, hvilke mangler lovene har, og om noe bør endres på. I bokas hoveddel tar han blant annet opp sentrale emner som retten til liv, vern om privatlivet, ytrings- og informasjonsfrihet og frihetsberøvelse. Boka er primært tenkt som en lærebok for juridiske studenter, men kan også være av interesse for jurister og rettsforskere. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister.
 
  © 2017 Jure AB