Styrelsearbete i aktiebolag av Gustafsson David - 9789170276507 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrelsearbete i aktiebolag
– Praktisk handbok
   
 
Författare:Gustafsson David
Titel:Styrelsearbete i aktiebolag – Praktisk handbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:144 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170276507
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG är en praktisk handbok för ägare, styrelseledamöter och ledare i företag som vill ­utveckla och stärka arbetet i styrelse och ledningsgrupp. Du får vägledning i rekrytering av dugliga styrelseledamöter och hur de genom sina erfarenheter och sina nätverk kan bidra till utvecklingen av ditt företag.

Ett exempelföretag visar hur man konkret arbetar med de olika stegen i affärs­utvecklingen från affärsidé och affärsplan till budget och genomförande. Genom en årsarbetsplan ser styrelsen dessutom till att alla väsentliga uppgifter behandlas under ett år.
 
  © 2017 Jure AB