Prop. 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag - 201011018 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag
Utgivningsår:2010
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:18
Ämnesord:Skatterätt , Försäkringsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Förslag om att försäkringsföreningarna (tidigare understödsföreningar) normalt ska beskattas på samma sätt som försäkringsbolagen. Detta sker genom tillämpning av bestämmelserna om livförsäkringsbolag resp. skadeförsäkringsbolag i inkomstskattelagen, beroende på vilken försäkringsföreningens verksamhetsinriktning.
 
  © 2017 Jure AB