Prop. 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och TV - 201011033 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och TV
   
 
Titel:Prop. 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och TV
Utgivningsår:2010
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011033
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:33
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Döda arkiv lever upp!

Förslag om att en avtalslicensbestämmelse införs i upphovsrättslagen som gör det möjligt att återanvända radioprogram eller tv-program. Ett kollektivt avtal kan därmed ingås mellan å ena sidan en organisation som företräder ett flertal svenska rättighetshavare på området och å andra sidan ett radio- eller tv-företag.
Förslaget innebär att ett radio- eller tv-företag får överföra offentliggjorda program till allmänheten om dessa ingår i egenproducerade eller beställda produktioner som sänts före den 1 juli 2005 och omfattas av en avtalslicens.
De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB