Prop. 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel - 201011032 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel
Utgivningsår:2010
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:32
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Skattedispens ett par år till för biobränslen och blandbränslen

EU-kommissionen har statsstödsgodkänt den svenska skattebefrielsen av biogas till och med utgången av 2013. För andra drivmedel gäller individuella dispensbeslut av regeringen, som löper ut den 31 december 2010. Här föreslås att det ska bli möjligt att förlänga dispenstiden även för dessa typer av drivmedel, mot bakgrund av EU:s nya bränslekvalitetsdirektiv.
Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi som ska träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB