Prop. 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor - 201011028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
Utgivningsår:2010
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:28
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Förslag om nya regler i momslagen och andra skattelagar som en följd av ett nytt EU-direktiv (2009/162/EU) samt genomförandet av det s.k. momspaketet i svensk rätt (jfr prop. 2009/10:15).
De fyra delförslagen gäller:

Momsreglerna för el och gas
Reglerna för internationella organisationers skattefria inköp av varor och tjänster (EU-institutionerna får särregler)
Begränsning i avdragsrätten för ingående moms när det gäller andra fastigheter än stadigvarande bostad
Justeringar av vissa importregler kring undantag från skatteplikt och omsättningsland.
 
  © 2017 Jure AB