Prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp - 201011023 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
   
 
Titel:Prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Utgivningsår:2010
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011023
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:23
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att insättningsgarantin höjs från 500 000 kr till 100 000 euro, ca 920 000 kr. Ändringen görs för att genomföra artikel 1.3 a och c i EU:s direktiv 2009/14/EG. Dessutom ska det högsta ersättningsbeloppet i euro omräknas till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde första ersättningsdagen. Som en följd av dessa ändringar blir det också ändrade förutsättningar för att ett utländskt kreditinstitut utanför EES-området ska få öppna filial i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB