Regeringens skrivelse 2009/10:92 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering - 200910092 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:92 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:92 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering
Utgivningsår:2010
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910092
Serie:Propositioner nr. 2009/10:92
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen informeras riksdagen om en av Internationella arbetskonferensen år 2008 antagen deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering.
 
  © 2017 Jure AB