Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet - 9789138234907 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet
   
 
Titel:Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet
Utgivningsår:2010
Omfång:32 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234907
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:44
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Redogör för EU:s föräldraledighetsdirektiv (2010/18/EU) och konstaterar att detta inte föranleder några ändringar i svensk lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB