Prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan - 201011050 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
Utgivningsår:2010
Omfång:857 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:50
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 395 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan. Syftet med avtalet är att inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen bidra till stabilitet samt positiv ekonomisk och social utveckling i regionen.

Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad olika områden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den dag då parterna till varandra anmäler att de har godkänt avtalet i enlighet med sina egna förfaranden.
 
  © 2017 Jure AB