Prop. 2010/11:68 Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner - 201011068 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:68 Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
   
 
Titel:Prop. 2010/11:68 Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Utgivningsår:2011
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:68
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen begärs riksdagens godkännande av regeringens beslut att tillämpa lagen (1996:95) om internationella sanktioner i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Regeringen har med stöd av beslutet utfärdat föreskrifter, bland annat om förbud mot import av krigsmateriel från Nordkorea, för att FN:s och EU:s sanktioner mot Nordkorea ska genomföras fullt ut.
 
  © 2017 Jure AB