Prop. 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet - 201011061 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet
Utgivningsår:2011
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:61
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign i syfte att genomföra det s.k. reviderade ekodesigndirektivet. I huvudsak innebär förslaget att tillämpningsområdet, som idag omfattar energianvändande produkter, utvidgas till att omfatta energirelaterade produkter, vilket utöver energianvändande produkter även innefattar produkter som inte själva är beroende av energitillförsel, men som har en inverkan på energianvändningen.

Därtill föreslås ett antal redaktionella ändringar som en följd av Lissabonfördraget.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB