Prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet - 201011065 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet
Utgivningsår:2011
Omfång:250 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:65
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

Förslag om en ny lag om leksakers säkerhet som för att genomföra EU:s direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 i Sverige.
Direktivet innebär en rad förändringar som syftar till att höja säkerhetsnivån på leksaker. De ekonomiska aktörernas ansvar för leksakers säkerhet konkretiseras och en rad konstruktionskrav skärps och preciseras.
Tar även upp en ny EU-förordning om marknadskontroll och kontroll av leksaksprodukter som förs in på unionsmarknaden.
Den nya lagen om leksakers säkerhet innehåller nya bestämmelser om säkerhetskrav, krav på ekonomiska aktörer samt kompletterande bestämmelser om marknadskontroll.
Leksakslagen, och en följdändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, ska träda i kraft den 20 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB