Prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd - 201011060 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd
   
 
Titel:Prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd
Utgivningsår:2011
Omfång:198 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011060
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:60
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare.

Lagen om europeiska företagsråd föreslås ersättas av en ny lag, som innehåller vissa nya bestämmelser.

I den nya lagen föreslås bland annat:

förtydligande av begreppen gränsöverskridande fråga, information och samråd
nya bestämmelser som gäller förhandlingen om inrättandet av ett företagsråd eller annat samrådsförfarande
gemenskapsföretaget/det kontrollerande företaget i företagsgruppen får ansvar för att ge arbetstagarrepresentanterna utbildning
Enligt förslaget kommer gemenskapsföretag och företagsgrupper med vissa avtal i huvudsak att vara undantagna från den nya lagen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 6 juni 2011.
 
  © 2017 Jure AB