Folkets representanter av Brothén Martin, Holmberg Sören - 9789161815302 - Jure bokhandel

 

 
 
Folkets representanter
– En bok om riksdagledamöter och politisk representation i Sverige
   
 
Författare:Brothén Martin , Holmberg Sören
Titel:Folkets representanter – En bok om riksdagledamöter och politisk representation i Sverige
Utgivningsår:2010
Omfång:272 sid.
Förlag:Göteborgs universitet
ISBN:9789161815302
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 401 SEK exkl. moms

 

Boken ”Folkets representanter” har fokus på riksdagsledamöterna i syfte att belysa den representativa demokratin i Sverige. Bokens kapitel rymmer analyser av så olika saker som väljarkännedom, representationsprinciper, åsiktsöverensstämmelse, könsskillnader, riksdagsledamöters inflytande samt kontakter mellan väljare och valda. Boken behandlar också frågor om systemtilltro och uppfattningar om det demokratiska systemet bland riksdagsledamöter och väljare.

”Folkets representanter” innehåller tio kapitel av nio forskare med anknytning till Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Gemensamt för analyserna är att de alla bygger på en serie frågeundersökningar med riksdagsledamöter som genomförts vid inte mindre än åtta tillfällen under de senaste fyrtio åren. Den första genomfördes 1969 och den senaste efter valet 2006.

Riksdagsundersökningarna har ingått i olika forskningsprojekt med syfte att studera riksdagens roll i den representativa demokratin med utgångspunkt i de allmänna valen. Undersökningarna utgör en mycket värdefull resurs för forskningen, inte minst genom att de möjliggör tidsjämförande studier över en så lång period som fyrtio år. Med boken ”Folkets representanter” får vi möjlighet att presentera flera centrala analyser kring den representativa demokratins utveckling i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB