Prop. 2010/11:69 Utvidgning av Hamra nationalpark - 201011069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:69 Utvidgning av Hamra nationalpark
   
 
Titel:Prop. 2010/11:69 Utvidgning av Hamra nationalpark
Utgivningsår:2011
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:69
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att Hamra nationalpark utvidgas med områden intill parken. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökas från 28 hektar till 1 383 hektar. Syftet med den utvidgade nationalparken är att i väsentligen orört skick bevara områdets naturmiljö och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi.
 
  © 2017 Jure AB