Ds 2011:7 Sekretess för finansiella företag - 9789138235430 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:7 Sekretess för finansiella företag
   
 
Titel:Ds 2011:7 Sekretess för finansiella företag
Utgivningsår:2011
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235430
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:7
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

För att stärka allmänhetens och försäkringskundernas förtroende för försäkringsföretagen föreslås att det införs en generell regel om tystnadsplikt för dessa företag. För att uppnå en enhetlig reglering föreslås dessutom ändringar i de nu gällande reglerna om tystnadsplikt som finns på bank- och värdepappersmarknadsområdet.
 
  © 2017 Jure AB