Prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten - 201011086 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten
   
 
Titel:Prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten
Utgivningsår:2011
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201011086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:86
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

Fiskeriverket läggs ner!

Förslag om lagändringar som innebär överföring till den nya Havs- och vattenmyndigheten av de verksamheter som Naturvårdsverket och Fiskeriverket i dag ansvarar för.
Innehåller också förslag om vilka av Fiskeriverkets ansvarsområden som ska överföras till Jordbruksverket.
Förslagen innebär att Fiskeriverket kan läggas ner den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB