Ds 2011:10 Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. - 9789138235546 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:10 Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m.
   
 
Titel:Ds 2011:10 Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m.
Utgivningsår:2011
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235546
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:10
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Preskriptionsfrist på tio år i försäkringsfall!

Föreslår en förlängning av preskriptionstiden på försäkringsområdet från nuvarande tre år till tio år. Samtidigt föreslås en förenkling av reglerna i försäkringsavtalslagen för hur tiden ska beräknas med hänsyn till skadetillfället och skadeanmälan. Förslaget omfattar även ersättning enligt trafikskadelagen och patientskadelagen.
Dessutom föreslås att försäkringsbolag måste undersöka om en försäkringstagare har avlidit och i så fall underrätta dödsboet eller andra förmånstagare.
 
  © 2017 Jure AB