Prop. 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, och Republiken Korea - 201011092 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, och Republiken Korea
   
 
Titel:Prop. 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, och Republiken Korea
Utgivningsår:2011
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:92
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea (Sydkorea), å andra sidan. Förhandlingarna om ett nytt ramavtal avslutades den 14 oktober 2009, och undertecknandet skedde den 10 maj 2010. Ett tidigare ramavtal mellan EU och Sydkorea undertecknades 1996 och hade som syfte att bredda och fördjupa handeln och det ekonomiska, tekniska, vetenskapliga och industriella samarbetet. Efter att förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea inletts i maj 2007 önskade EU uppgradera ramavtalet från 1996. Det uppdaterade ramavtalet, som är avsett att stärka den politiska dialogen, tar som grundval för samarbetet de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen. Avtalet berör samarbete på ett brett spektrum av områden, såsom miljö och klimat, energi, vetenskap och teknologi, luft- och sjöfart samt kultur och utbildning. Avtalet omfattar även frågor om migration, människo-smuggling och penningtvätt, ansträngningar för att bekämpa terrorism och spridning av massförstörelsevapen samt samarbete på det brottsbekämpande området.
Mellan ram- och frihandelsavtalen finns en juridisk länk som innebär att förmånerna i frihandelsavtalet kan sägas upp om någon part bryter mot de essentiella elementen i ramavtalet, dvs. de som handlar om mänskliga rättigheter och icke-spridning.
 
  © 2017 Jure AB