Ds 2011:11 Enklare avbetalningsköp - 9789138235645 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:11 Enklare avbetalningsköp
   
 
Titel:Ds 2011:11 Enklare avbetalningsköp
Utgivningsår:2011
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235645
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:11
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

När en vara säljs på avbetalning har näringsidkaren möjlighet att förbehålla sig rätten att återta varan, om betalning uteblir. Återtagandet kan ske genom Kronofogdemyndighetens försorg på ett förenklat sätt, om en särskild handling med vissa uppgifter om kreditköpet upprättats och undertecknats av parterna.

I Ds:n föreslås att de uppgifter som krävs för att näringsidkaren ska kunna återta varan genom handräckning även ska kunna dokumenteras elektroniskt. Dokumentet ska i sådana fall signeras av köparen med en avancerad elektronisk signatur.

Uppgiftsskyldigheten anpassas till de informationskrav som gäller i samband med ingåendet av ett konsumentkreditavtal. Förslaget innebär att det blir lättare för parterna att ingå avbetalningsköp på distans.
 
  © 2017 Jure AB