Finansiell ekonomi av Holmstrand Erik - 9789147090174 - Jure bokhandel

 

 
 
Finansiell ekonomi
   
 
Författare:Holmstrand Erik
Titel:Finansiell ekonomi
Utgivningsår:2011
Omfång:224 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9789147090174
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 403 SEK exkl. moms

 

Finansiell rådgivning förutsätter grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi. Den här boken går igenom centrala teman inom området. Dessa innefattar bland annat portföljteori, finansiell statisk och utvärdering av förvaltning. Dessutom behandlas värdering av aktier, räntebärande tillgångar och derivat samt de risker som är förknippade med investeringar i dessa.

Finansiell ekonomi är en av fyra böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för licensiering av finansiella rådgivare. Boken är anpassad till delområde 3 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer delområden och mätpunkter i SwedSec:s kunskapskrav och efter varje avsnitt finns ett antal repetitionsfrågor.

De övriga böckerna i Libers serie är: Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument (delområde 1–2), Etik och gott omdöme (delområde 4) samt Regelverk på värdepappersmarknaden (delområde 5).

Böckerna riktar sig rämst till utbildningar av finansiella rådgivare inom till exempel banker och värdepappersbolag samt till anställda som utför affärer med finansiella instrument åt sina arbetsgivare.
 
  © 2017 Jure AB