Prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna - 201011131 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
   
 
Titel:Prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
Utgivningsår:2011
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:131
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

Förslag om att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande fonden. En sådan fusion ska inte heller medföra inkomstbeskattning för andelsägarna. Undantag: om fusionsvederlag lämnas i pengar.
 
  © 2017 Jure AB