Internationale forbrydelser i dansk ret av Laursen Andreas - 9788757421699 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationale forbrydelser i dansk ret
   
 
Författare:Laursen Andreas
Titel:Internationale forbrydelser i dansk ret
Utgivningsår:2011
Omfång:312 sid.
Förlag:Jurist- og Økonomforbundets Forlag
ISBN:9788757421699
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 897 SEK exkl. moms

 

Den Internationale Straffedomstol kan snart fejre 10 års jubilæum som aktiv domstol. De nationale straffesystemer er imidlertid forblevet de primære fora, når det gælder retsforfølgning af internationale forbrydelser, herunder kerneforbrydelserne folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Bogen undersøger bl.a. om de centrale internationale forbrydelser kan straffes efter dansk ret og er en tilbundsgående undersøgelse af, om der eksisterer de påkrævede og tilstrækkelige materielle straffebestemmelser til i Danmark at retsforfølge personer, der mistænkes for at have begået internationale forbrydelser.
 
  © 2017 Jure AB