Dansk selskabsret 2 av Hansen Søren Friis, Krenchel Jens Valdemar - 9788761930163 - Jure bokhandel

 

 
 
Dansk selskabsret 2
– Kapitalselskaber
   
 
Författare:Hansen Søren Friis , Krenchel Jens Valdemar
Titel:Dansk selskabsret 2 – Kapitalselskaber
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:687 sid.
Förlag:Thomson Reuters DK
ISBN:9788761930163
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

SLUT på förlag

 

Dansk selskabsret er et værk i 3 bind, der giver et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Bind 2 af Dansk selskabsret – Kapitalselskaber – behandler:
Kapitalselskaber og deres stiftelse

Kreditorbeskyttelse

Selskabets organisation

Årsrapport, revision og granskning

Erstatning, likvidation, fusion mv.

Koncerner

Nyt i 3. udgave
Med vedtagelsen af lov om aktie- og anpartsselskaber søsatte Folketinget den største reform af dansk selskabsret siden 1973. Den 1. marts 2011 er næsten alle lovens bestemmelser sat i kraft. Med 3. udgave af Bind 2 er selskabsretsreformen fra 2009 indarbejdet, hvilke har medført en betydelig omskrivning af store dele af bogen. Der er tillige taget højde for de ændringer af loven, der er vedtaget i 2010.

Om de øvrige bind i serien
Bind 1 beskæftiger sig med selskabsrettens grundbegreber og systematik, præsentation af de enkelte selskabsformer, ansvarsgennembrud og identifikation, børsrettens grundtræk, EU-selskabsretten, retsøkonomiens betydning for selskabsretten og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virke.

Bind 3 gennemgår de selskabsretlige regler for interessentskaber og lignende samvirketyper – herunder interessentskabernes organisation, hæftelse, ophør og interessenternes indbyrdes forhold.

Målgruppe
Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteter mv., men kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, advokater og dommere – og andre, der har brug for at få større indsigt i aktuel dansk selskabsret.

Om forfatterne
Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.
Jens Valdemar Krenchel har arbejdet med juraen som forsker, advokat, konstitueret landsdommer ved Østre Landsret og politisk for DI og nu som Kommitteret hos Realkreditrådet, hvor han også leder deres Bruxelles-kontor. Han har udgivet en række bøger og artikler især om dansk selskabsret og Corporate Governance.

 
  © 2017 Jure AB