Prop. 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag - 201011147 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag
   
 
Titel:Prop. 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag
Utgivningsår:2011
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:147
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Förslag om enklare rutiner vid aktiebolags fusioner och delningar, bl.a. när det gäller informationsplikt till aktieägarna. Innehåller även en rättelse i expropriationslagen.
 
  © 2017 Jure AB