Dansk selskabsret 1 av Hansen Søren Friis, Krenchel Jens Valdemar - 9788761928740 - Jure bokhandel

 

 
 
Dansk selskabsret 1
– Indledning til selskabsretten
   
 
Författare:Hansen Søren Friis , Krenchel Jens Valdemar
Titel:Dansk selskabsret 1 – Indledning til selskabsretten
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:359 sid.
Förlag:Thomson Reuters DK
ISBN:9788761928740
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 864 SEK exkl. moms

 

Dansk selskabsret er et værk i 3 bind, der giver et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Bind 1 af Dansk selskabsret – Indledning til selskabsretten behandler:
•Selskabsrettens grundbegreber og systematik
•Præsentation af de enkelte selskabsformer
•Ansvarsgennembrud og identifikation
•Børsrettens grundtræk
•EU-selskabsretten, herunder særligt betydningen af de fire friheder: etablering, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft
•Retsøkonomiens betydning for selskabsretten
•Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virke
Nyt i 3. udgave
Denne 3. udgave af bogen tager udgangspunkt i den ny selskabslov, som afløser de tidligere aktie- og anpartsselskabslove. Derudover er bogen opdateret med hensyn til øvrig ny retspraksis og lovændringer, samt ny retspraksis fra EU-Domstolen.

Om de øvrige bind i serien
Bind 2 beskæftiger sig med de selskabsretlige regler for kapitalselskaber og deres stiftelse, kreditorbeskyttelse, organisation, erstatningsansvar og ophør.

Bind 3 gennemgår de selskabsretlige regler for interessentskaber og lignende samvirketyper - herunder interessentskabernes organisation, hæftelse, ophør og interessenternes indbyrdes forhold.

Målgruppe
Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteterne og handelshøjskolerne, men kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, advokater og dommere - og andre, der har brug for at få større indsigt i dansk selskabsret.

Om forfatterne
Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Jens Valdemar Krenchel har arbejdet med juraen som forsker, advokat, konstitueret landsdommer ved Østre Landsret og politisk for Dansk Industri og nu for Realkreditrådet. Han har udgivet en række bøger og artikler især om dansk selskabsret og Corporate Governance.

Begge forfattere var medlemmer af Moderniseringsudvalget for selskabsretten, hvis forslag til ny aktie- og anpartsselskabslov trådte i kraft i foråret 2010.
 
  © 2017 Jure AB