Prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor - 201011149 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Utgivningsår:2011
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:149
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, som träder i kraft den dag regeringen bestämmer, införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen. Förslaget innebär t.ex. att avgifter får tas ut för myndigheters arbete med att pröva ansvarsförsäkringar och andra säkerheter som anläggningshavare är skyldiga att ha enligt lagen. Avgifter får också tas ut för andra prövningar som behövs enligt lagen och för att utöva tillsyn över skadeståndsansvaret.
 
  © 2017 Jure AB