När tar EG-rätten över? av Fritz Maria, Hettne Jörgen, Rundegren Hans - 9175485672 - Jure bokhandel

 

 
 
När tar EG-rätten över?
– EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen
   
 
Författare:Fritz Maria , Hettne Jörgen , Rundegren Hans
Titel:När tar EG-rätten över? – EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:322 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175485672
Produkttyp:Inbunden
Serie:Juridik & Samhälle
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 573 SEK exkl. moms

 

Denna reviderade och utbyggda utgåva innehåller en mängd nya rättsfall från EG-domstolen och förstainstansrätten – bl.a. många av de mål som rör Sverige och svenska rättssubjekt. Ett nytt kapitel rör EG-rättens tillämpning i svenska domstolar.

Rättsläget har beaktats per den 1 januari 2001, varför de viktigaste förändringarna till följd av Nicefördraget från december 2000 tas upp, även om fördraget inte trätt i kraft när boken trycks. Boken innehåller bl.a:

-EG-rättens källor
-EUs institutioner
-EG-rättens förhållande till nationell rätt
-EG-rättens genomförande i Sverige
-Tillämpning av EG-rätt i svenska domstolar
-Rätten att klaga på beslut inom EU
-Gemenskapens skadeståndsansvar
-Fördragsbrottstalan
-Förhandsavgörande
 
  © 2017 Jure AB