Ds 2011:21 Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier - 9789138236093 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:21 Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier
   
 
Titel:Ds 2011:21 Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier
Utgivningsår:2011
Omfång:36 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236093
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:21
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås ändringar i bl.a. lagen om arbetslöshetsförsäkring, inkomstskattelagen och lagen om arbetsmarknadspolitiska program med syftet göra regelverket överskådligt och enklare att tillämpa.
 
  © 2017 Jure AB