Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen - 9789138236109 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen
   
 
Titel:Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen
Utgivningsår:2011
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236109
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:22
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Svenska arbetstagarorganisationer ska lättare kunna teckna kollektivavtal med utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. Departementet föreslår ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare som bland annat innebär anmälningsplikt och utseende av en kontaktperson.
 
  © 2017 Jure AB