Prop. 2010/11:154 Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen - 201011154 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:154 Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:154 Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
Utgivningsår:2011
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:154
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Det är angeläget att framställningen av biodrivmedel och flytande biobränslen sker på ett hållbart sätt för att bl.a. säkerställa att användningen av bränslet innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetskriterier har därför lagts fast i förnybartdirektivet och genomförts i svensk lagstiftning.

En förutsättning för att ge skattelättnader till biodrivmedel och flytande biobränslen är att bränslena anses uppfylla hållbarhetskriterierna. Regeringen föreslår i propositionen att skattebefrielsen villkoras av att bränslet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Förslaget gäller skattebefrielsen för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter m.m. som uppvärmningsbränsle samt för biogas som motorbränsle för transportändamål. Motsvarande bör gälla för den skattebefrielse som regeringen, genom dispensbeslut, kan ge för andra biodrivmedel än biogas.

Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Villkoret med hållbarhetsbesked tillämpas, enligt förslaget, inte när skattskyldigheten inträder före den 1 februari 2012.

 
  © 2017 Jure AB