Ds 2011:19 Komplettering av kollektivtrafiklagen - 9789138236031 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:19 Komplettering av kollektivtrafiklagen
   
 
Titel:Ds 2011:19 Komplettering av kollektivtrafiklagen
Utgivningsår:2011
Omfång:122 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236031
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:19
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som träder i kraft den 1 januari 2012. Det föreslås att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. .
 
  © 2017 Jure AB