Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2011-2012 av Fristedt Daniel, Larsson Åsa, Sundqvist Sven-Ivan - 9789197764445 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2011-2012
   
 
Författare:Fristedt Daniel , Larsson Åsa , Sundqvist Sven-Ivan
Titel:Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2011-2012
Utgivningsår:2011
Omfång:154 sid.
Förlag:SIS Ägarservice AB
ISBN:9789197764445
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 340 SEK exkl. moms

 

Uppslagsverket Styrelser och Revisorer innehålller svenska börsföretags styrelser och revisorer efter stämmorna som hålls under våren. Cirka 60 sidor av analyser ger svar på en rad frågor. Till exempel:

•Hur stor andel kvinnor finns i börsföretagens styrelser?
•Vilka av de 100 högst värderade börsföretagen har 25 eller fler procent kvinnor i styrelserna? Vilka har inte kvinnor?
•Är den utländska andelen styrelseledamöter större eller mindre än den kvinnliga andelen?
•Vilka styrelsemedlemmar har suttit längst i styrelserna?
•Vilken styrelse har "störst tyngd"?
•Vilka är valberedningarnas "proffs"?
•Hur följer företag "Svensk kod för bolagsstyrning"?
 
  © 2017 Jure AB