Kina av Eklund Klas - 9789186203870 - Jure bokhandel

 

 
 
Kina
– den nygamla supermakten
   
 
Författare:Eklund Klas
Titel:Kina – den nygamla supermakten
Utgivningsår:2011
Omfång:272 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203870
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Kina, världens folkrikaste land, har rest sig och är på väg att bli världens största ekonomi. Landet är redan den största exportnationen med världens största valutareserv. Kinesiska företag har börjat köpa västerländska och Volvo Personvagnar är numera kinesiskt. Med ekonomisk makt följer politisk. Världen stöps om när den nya supermakten utmanar väst.

Men Kina är också en urgammal civilisation, med egen kultur och egna traditioner. Dess långa historia färgar och styr dess agerande än i dag. Kina är en nygammal supermakt, som efter ett sekel av förnedring och kaos återtar sin historiska position som Mittens rike.

Vad ligger bakom den kinesiska återkomsten? Hur hanterar Kina sina utmaningar: miljöproblemen, diktaturen, tillväxten, de sociala klyftorna?

Frågorna ställs, diskuteras och besvaras av Klas Eklund. När de ekonomiska reformerna satte igång för över trettio år sedan reste han runt på landsbygden i södra Kina. Han har därefter nära följt utvecklingen i Kina, både som ekonom och bankman, som politisk tjänsteman i finansdepartementet och i samarbete med kinesiska miljöekonomer.

Kina – den nygamla supermakten ger en helhetsbild av det moderna Kina: dess rötter, blodiga historia, industriella kraft, partidiktatur, miljöhot, världshistoriens största urbanisering, enorma satsningar på forskning och utbildning – och av hur Kinas val påverkar oss alla. En innehållsrik men ändå lättläst skildring av vår tids största omvälvning. Ett måste för den som vill förstå vart världen är på väg.

Sagt om boken
”Klas Eklund har skrivit en aktuell och viktig bok om Kina. Den behandlar ett Kina som omvandlas snabbt och i många dimensioner - ett Kina, som vi alla måste förhålla oss till. Också i affärer är det avgörande att förstå samhälleliga sammanhang, och ingenstans är det viktigare än i Kina. Läs Klas Eklunds bok som dessutom är lättläst och intressant! Jag tror att även inbitna Kinakännare kommer att bli imponerade."
Leif Johansson, styrelseordf Ericsson, fd vd Electrolux och Volvo

"Klas Eklunds bok ger en gedigen introduktion till den ekonomiska utvecklingen i Kina och dess inverkan på världsekonomin. Men han ger också den historiska bakgrunden – de strukturer som i mer än två tusen år dominerat Kina – den starka centralstaten, det gemensamma skriftspråket och den konfucianska idétraditionen – och diskuterar de stora inrikespolitiska problem som väntar på sin lösning – fattigdomen på landsbygden, bristen på social trygghet, miljöproblemen och inte minst korruptionen, det farligaste hotet mot partiets ställning. En viktig bok – inte bara för ekonomer!"
Cecilia Lindqvist, författare och professor
 
  © 2017 Jure AB