Dansk selskabsret 3 av Hansen Søren Friis, Krenchel Jens Valdemar - 9788761930392 - Jure bokhandel

 

 
 
Dansk selskabsret 3
– Interessentskaber
   
 
Författare:Hansen Søren Friis , Krenchel Jens Valdemar
Titel:Dansk selskabsret 3 – Interessentskaber
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:832 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761930392
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 1877 SEK exkl. moms

 

Dansk selskabsret er et værk i 3 bind, der giver et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Denne tredje bog i serien gennemgår interessentskabet, der omfatter en række forskellige former for erhvervsdrivende virksomheder, fra partnerskaber i liberale erhverv til store entreprenørfællesskaber og samarbejder mellem store virksomheder samt joint ventures.

Bind 3 af Dansk selskabsret – Interessentskaber – behandler:
•Interessentskabets stiftelse
•Forholdet mellem interessenterne
•Misligholdelse af interessentskabsaftalen
•Interessentskabets ophør
•Hæftelsen
Desuden beskrives de selskabsformer, der er beslægtede med interessentskabet, herunder Europæiske Økonomiske Firma Grupper, som i bogen betegnes eurointeressentskaber.

Nyt i 2. udgaven
Med 2. udgaven af bind 3 er værket opdateret til og med foråret 2011.

Om de øvrige bind i serien
Bind 1 beskæftiger sig med selskabsrettens grundbegreber og systematik, præsentation af de enkelte selskabsformer, ansvarsgennembrud og identifikation, børsrettens grundtræk, EU-selskabsretten, retsøkonomiens betydning for selskabsretten og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virke.

Bind 2 beskæftiger sig med de selskabsretlige regler for kapitalselskaber og deres stiftelse, kreditorbeskyttelse, organisation, erstatningsansvar og ophør.

Målgruppe
Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteterne og handelshøjskolerne, men kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, advokater og dommere – og andre, der har brug for at få større indsigt i dansk selskabsret.

Om forfatterne
Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.
Jens Valdemar Krenchel har arbejdet med juraen som forsker, advokat, konstitueret landsdommer ved Østre Landsret og politisk rådgiver for Dansk Industri og nu for Realkreditrådet. Han har udgivet en række bøger og artikler især om dansk selskabsret og Corporate Governance.
 
  © 2017 Jure AB