Jurisdiction in USA v. Noriega av Asrat Belatchew - 9176784460 - Jure bokhandel

 

 
 
Jurisdiction in USA v. Noriega
– With Special Reference to the Honecker Case
   
 
Författare:Asrat Belatchew
Titel:Jurisdiction in USA v. Noriega – With Special Reference to the Honecker Case
Utgivningsår:2000
Omfång:317 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784460
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 78
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Det faktiska utövandet av USA:s straffrättsliga prövning av Manuel Noriega möjliggjordes genom överträdelse av en grundläggande folkrättslig norm som förbjuder det oberättigade eller osanktionerade ensidiga användandet av våld på internationell nivå.

Mot bakgrund av grundläggande regler om jurisdiktionell immunitet och behörighet, samt vissa aspekter av de historiska relationerna mellan USA och Panama som huvudsakligen har betydelse för ingripande, diskuterar författaren de frågor som rör jurisdiktion i ärendet USA v. Noriega och lämpligheten i att utöva rättskipning i fallet. Boken ger även en mindre jämförelse med det tyska fallet Honecker.

Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB