Prop. 2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas - 201112005 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas
   
 
Titel:Prop. 2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas
Utgivningsår:2011
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:5
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet undertecknades den 10 mars 2010. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

---------------------------------------------------

Riksdagen godkände avtalet den 17 november 2010.
 
  © 2017 Jure AB