Regeringens skrivelse 2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag - 201011163 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag
Utgivningsår:2011
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011163
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2010/11:163
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen insatser och särskilda satsningar med anledning av riksdagens tillkännagivande från mars 2011 (bet. 2010/11:CU17, rskr. 2010/11:182).

Regeringen lyfter i denna skrivelse fram de insatser och särskilda statliga satsningar som har gjorts under de senaste åren i syfte att förbättra situationen för vandrande fisk i sjöar och vattendrag - särskilt skapandet
av vandringsvägar för fisk. Dessutom redovisas relevant nationell lagstiftning samt genomförda, relevanta EU-direktiv inom området.

Avslutningsvis redogör regeringen för sin syn på det framtida arbetet och här med särskilt fokus på den nya Havs- och vattenmyndighetens roll samt arbetet med vattenförvaltningen.
 
  © 2017 Jure AB