Prop. 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 - 201112002 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011
   
 
Titel:Prop. 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:2
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Innehåller regeringens förslag till ändrade anslag för budgetåret 2011.
 
  © 2017 Jure AB