Prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag - 20111217 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag
   
 
Titel:Prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag
Utgivningsår:2011
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:20111217
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:17
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag på vissa ändringar inom företagsbeskattningens område.

Det föreslås att de så kallade Lundinreglerna ska avskaffas. För att motverka risk för skatteplanering med anledning av avskaffandet föreslås att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara får göras om värdenedgången eller förlusten är verklig. Den generella regeln för lagerandelar motsvarar den som redan finns för kapitaltillgångar.

Några förslag berör beskattning av delägare i handelsbolag. Förslagen är följdändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010.

I propositionen lämnas också några förslag på ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2012. En ändring i skattebetalningslagen (1997:483) som rör skalbolagsbeskattning föreslås dock träda i kraft redan den 31 december 2011.
 
  © 2017 Jure AB