PTK Bolagsstyrelseledamot - 505110211 - Jure bokhandel

 

 
 
PTK Bolagsstyrelseledamot
– en handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011
   
 
Titel:PTK Bolagsstyrelseledamot – en handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:147 sid.
Förlag:PTK
ISBN:505110211
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Handboken riktar sig till dig som är arbetstagarnas representant eller suppleant i bolagsstyrelsen. Den kan med fördel även läsas av dig som kommer i kontakt med bolagsstyrelsefrågor eller är intresserad av de anställdas inflytande i företag. Boken beskriver vad rollen innebär och vilka rättigheter och skyldigheter en bolagsstyrelserepresentant har. Den är också kursbok på PTKs utbildning för bolagsstyrelseledamöter.

 
  © 2017 Jure AB