EU:s miljörätt av Langlet David, Mahmoudi Said - 9789139205913 - Jure bokhandel

 

 
 
EU:s miljörätt
   
 
Författare:Langlet David , Mahmoudi Said
Titel:EU:s miljörätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:412 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205913
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 615 SEK exkl. moms

 

Stora förändringar inom EU-rätten i allmänhet (främst genom Lissabonfördraget) och EU:s miljörätt har gjort det nödvändigt med omfattande uppdateringar i den tredje upplagan av boken. Ett stort antal rättsfall har tillkommit och slutsatser och relevanta citat från praxis har vävts in i framställningen.
Bokens första del behandlar relativt utförligt institutionella och principiella frågor med fokus på EU:s centrala organ och relationen mellan EU och dess medlemsstater i utarbetandet och genomförandet av miljölagstiftningen. Den andra delen behandlar EU:s lagstiftning inom specifika miljörättsliga områden. Där presenteras rättsakter, och i viss mån rättspraxis, inom ramen för övergripande teman som klimat och energi, vatten, och kemikalier.
 
  © 2017 Jure AB