Årsredovisning i aktiebolag och koncerner av Lönnqvist Rune - 9789144071619 - Jure bokhandel

 

 
 
Årsredovisning i aktiebolag och koncerner
   
 
Författare:Lönnqvist Rune
Titel:Årsredovisning i aktiebolag och koncerner
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:399 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144071619
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 412 SEK exkl. moms

 

Lagstiftning, normgivning och praxis inom redovisningsområdet utvecklas i snabb takt. Årsredovisningar för börsbolag innehåller mer av marknadsvärderingar och ett nytt resultatbegrepp, totalresultat, införs i resultaträkningar. En annan tendens är att redovisningens värderingar frikopplas från skatterättsliga regler. IASB kräver dock att företagen ska redovisa uppskjutna skatter när värderingarna i årsredovisningen avviker från skattereglerna.

Författarens ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg för att läsa årsredovisningar. Som läsare av årsredovisningar är det viktigt att vara orienterad om huvuddragen i de värderingsregler som numera används i svenska årsredovisningar. Fokus i boken ligger på regelverket för de börsnoterade företagen men även regler för onoterade bolag behandlas.

Denna femte upplaga innehåller ett nytt kapitel som behandlar räkenskapsanalys på basis av årsredovisningar. Övriga kapitel har uppdaterats med ny lagstiftning, nyheter i IFRS/IAS och nya rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

På webbplatsen www.studentlitteratur.se/ekonomiwebben finns webbaserade övningar och serier med webbföreläsningar som behandlar huvuddelen av bokens innehåll.

Boken är avsedd att användas vid ekonomikurser på högskolenivå och fördjupningskurser på gymnasial nivå. En viss kunskap om ekonomiska begrepp och affärsredovisning underlättar läsningen.

 
  © 2017 Jure AB