Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser - 201112018 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser
Utgivningsår:2011
Omfång:145 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112018
Serie:Propositioner nr. 2011/12:18
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Svenska bidrag till internationella insatser (RiR 2011:14). Regeringen instämmer i många avseenden med Riksrevisionen i dess iakttagelser av Sveriges bidrag till internationella insatser. Regeringen har redan genomfört eller har för avsikt att genomföra flera åtgärder som Riksrevisionen berör. I skrivelsen redovisas de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB