Prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) - 201112033 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
   
 
Titel:Prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Utgivningsår:2011
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112033
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:33
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 70 personer till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR) fram till och med april 2012 och därefter i avtagande numerär fram till utgången av december 2013. En förutsättning är att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Regeringen föreslår att det nuvarande svenska bidraget, i huvudsak bestående av samverkans- och observationsteam med regionalt ramnationsansvar för fem av dessa, avvecklas senast den 31 december 2013, under förutsättning att den sedan självständighetsförklaringen positiva utvecklingen i Kosovo fortgår.

 
  © 2017 Jure AB