Prop. 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut - 201112040 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
   
 
Titel:Prop. 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
Utgivningsår:2011
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:40
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar av lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut. Bland annat föreslås att bestämmelserna som reglerar Finansinspektionens befogenheter att ingripa mot kreditvärderingsinstituten upphävs samt att Kronofogdemyndigheten ska kunna lämna handräckning vid platsundersökningar.

Propositionen lämnas mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets s.k. ändringsförordning. Enligt förordningen flyttades den 1 juli 2011 tillsynen över kreditvärderingsinstitut från de nationella behöriga myndigheterna (i Sverige Finansinspektionen) till den nya europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

 
  © 2017 Jure AB