Regeringens skrivelse 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport - 201112052 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport
Utgivningsår:2012
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112052
Serie:Propositioner nr. 2011/12:52
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Brister i regeringens styrning av myndigheternas tjänsteexport
Torsdagen den 22 december 2011 beslutade regeringen att till Sveriges riksdag överlämna skrivelsen 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport.

I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens rapport. Regeringen delar Riksrevisionens syn att det finns brister i regeringens styrning av myndigheternas tjänsteexport. I det stora hela instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att det finns problem som måste lösas genom förstärkt och tydligare styrning.

Däremot delar regeringen inte Riksrevisionens bedömning att Ekonomistyrningsverket bör få utökat ansvar för samråd av avgifter för tjänsteexport och insamling av statistik. De åtgärder regeringen tänker vidta för att utveckla styrningen är tillräckliga, menar regeringen.
 
  © 2017 Jure AB