Prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition - 201112047 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
   
 
Titel:Prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Utgivningsår:2012
Omfång:103 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112047
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:47
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Vapensystemet Bombkapsel 90 måste skrotas!

Förslag om att riksdagen godkänner Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition. som antogs den 30 maj 2008. Detta innebär bl.a. att befintliga lager av klusterammunition ska förstöras, i Sveriges fall Bombkapsel 90.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB