Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Bind 1-2 av Lorenzen Peer, Vedsted-Hansen Jens, Christoffersen Jonas, Holst-Christensen Nina, Kessing Peter Vedel, Schaumburg-Müller Sten - 9788757412239 - Jure bokhandel

 

 
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Bind 1-2
– med kommentarer
   
 
Författare:Lorenzen Peer , Vedsted-Hansen Jens , Christoffersen Jonas , Holst-Christensen Nina , Kessing Peter Vedel , Schaumburg-Müller Sten
Titel:Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Bind 1-2 – med kommentarer
Anmärkning:2 volymer.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:1750 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757412239
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 3080 SEK exkl. moms

 

Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra enkeltpersoner, der føler sig krænket i deres konventionsmæssige rettigheder.

Denne opdaterede udgave af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention bd. 1-2 tilbyder et komplet overblik og en dybdegående indsigt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt de afgørelser, der knytter sig til den. Forfatternes kommentarer hjælper læseren i forståelsen af den omfattende konvention.

Siden 1. og 2. udgave af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention udkom i henholdsvis 2003 og 2004 har der været en rivende udvikling inden for området. For at ajourføre bogen, er store dele af denne 3. udgave gennemskrevet fra bunden. Desuden er det denne gang besluttet at udgive de to bind samtidig og af hensyn til brugervenlighed indsætte fælles indholdsfortegnelser og stikordsregistre i begge bind.

Kommentarens sigte har ligesom i de tidligere udgaver været at skabe en praktisk betonet håndbog - ikke en videnskabelig afhandling.

Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.


Indholdsoversigt

Forord

Forkortelser

Introduktion
1. EMRK-Traktatkomplekset
2. Klagesystemet efter EMRK
3. Almindelige begreber
4. Fortolkning
5. EMD s prøvelse
6. National implementering
7. Forholdet til internationale organisationer - navnlig EU
8. Informationssøgning

Præambel

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9

Domsregister
Stikordregister
 
  © 2017 Jure AB